söndag 2 mars 2008

Kolonistugor

Det är stimulerande att se hur kolonister försökt sätta egen prägel på sina stugor. Ibland har man behållit den gamla stugan, piffat upp den och renoverat invändigt. Någon gång har man helt sonika rivit huset och ersatt det med ett nytt. Ibland har påhittiga personer arbetat på att behålla det gamla men också få något nytt. Resultaten kan bli så här fina. Fler kolonistugor hittar du via denna länk


Bilden ovan är från S:t Månslyckan i Lund. Här har kolonisten byggt ett nytt hus och sparat det gamla lilla huset. Det är det gula som syns bakom.


Här på Ärtholmen i Malmö hittade spanarna detta spännande hus. Vi tror att delen i mitten är det ursprungliga huset.


På Högbo koloniområde i Lund finns den här stugan. Här har man byggt till men samtidigt markerat skillnaden med höjdförskjutning

1 kommentar:

alerts sa...

Good Blog, I think I want to find me, I will tell my other friends, on all!
aoc power leveling