måndag 24 mars 2008

Källbytäppan och Höje å, LundKällbytäppan ligger granne med Klostertäppan i Lund. Det är inte särskilt stort område, kanske 25-30 lotter. Här finns entusiastiska grönsaksodlare och någon som fokuserat på perenner.

Längre ner mot ån ligger det natursköna koloniområdet Höje å. Även här är det odlingslotter som gäller. Det är ett större område och odlingsgädjen är stor. Jag har förstått att det är, bostadsområdet intill, som initierade skapandet av detta område. Har man koloni här kan man ta med fiskespöet och grilla sin nyfångade fisk "på plats".

Inga kommentarer: