torsdag 1 maj 2008

Plantagelyckan i Lund

Detta koloniområde ligger som en kil mellan järnvägen och ett villaområde gränsande till Kävlingevägen i Lund. Till skillnad från övriga kolonier i Lund är detta "privat". En ung dam upplyste mig om att det är järnvägen som äger området.